Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Gino McCray Lip Brush L231

Gino McCray Lip Brush L231

Brand Gino McCray
Item Name Lip Brush L231
Category Lip Brush
(อันดับที่ 2 ประจำสัปดาห์)


หน๋อยแน๋ะ ผิวมัน 20-24 Yrs 92 รีวิว
    4

23/10/2012 17:13

ตอนแรกหาแปรงอายไลเนอร์ พนักงานบอกว่าตัวนี้ก็ใช้แปรงนี้แทนได้ ตัวพู่กันเล็กกว่าของตัวแปรงอายไลเนอร์ที่ขายอยู่ พอมาลองก็เป็นจริงอย่างที่พนักงานบอก

  • Benefit received :
  • ใช้ง่าย | วัสดุมีคุณภาพ

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • อื่น ๆ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities