Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Just Modern Colourful Wow


REVIEW & RATING by Chunchunchokchip


Chunchunchokchip ผิวแพ้ง่าย 15-19 Yrs 21 รีวิว
    5

21/03/2013 03:18

แค่ลองครั้งแรก สีออกเพี๊อนๆ นานๆไป ลองสีใหม่ดีกว่า. เอาสีบอลสว่างและสีชมพูมาผสมกัน คิดไม่ออกเลยจัได้สีอะไร แต่พอย้อมเสร็จแล้ว. ทุกคนบอกสีสวยคะ. อยาก้บ้าง. บางคนบอกซื้อสีนี้มาให้หน่อย. ปลื้มคะ

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities