Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Madame Heng Soap Bar

Madame Heng Soap Bar

Brand Madame Heng
Item Name Soap Bar
Category Soap Bar
(อันดับที่ 14 ประจำสัปดาห์)
Body Wash
(อันดับที่ 81 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by Napa26


Napa26 ผิวแห้ง > 50 Yrs 7 รีวิว
    3

25/04/2013 10:34

รู้สึกใช้แล้วผิวแห้งค่ะ ต้องทาครีมช่วย

ใช้ไปไม่นานรู้สึกว่าก้อนมันเล็กลงค่อนข้างเร็ว

  • Benefit received :
  • รักษาสิว | ล้างออกง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities