Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว U Star Blue Sky Perfume Spray


REVIEW & RATING by shenesue


shenesue ผิวแพ้ง่าย 30-34 Yrs 138 รีวิว
    4

17/06/2014 08:57

บรรยายกลิ่นไม่ค่อยถุก แต่มันทำให้สดชื่นแอคทีพดี ไม่หวานเหมือนกลิ่นดอกไม้ แต่ก้ไม่ออกเปรี้ยวเหมือนผลไม้ กลิ่นสดใสอยุ่ติดทนแต่ไม่ฉุนจมุก ชอบๆๆ บางกลิ่นที่ไม่ถุกจะนั่งจามจนต้องไปอาบน้ำใหม่ ผุ้ชายก้ใช้ได้นะกลิ่นนี้ทำให้กลายเปนหนุ่มสะอาดๆได้

  • Benefit received :
  • ให้ความรู้สึกสดชื่น | หอมนาน

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities