Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Clarins Instant Eye Make-Up Removerlic0ricez* ผิวผสม 20-24 Yrs 32 รีวิว
    3

20/06/2014 22:43

เฉย ๆ ล้างเครื่องสำอางไม่ค่อยออก ส่วนตัวคิดว่าของเมเบอร์ลีนล้างเครื่องสำอางหมดจดกว่า และถูกกว่าด้วย

  • Benefit received :
  • ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities