Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Marks & Spencer The Floral Collection China Blue Silky Talcum Powder


REVIEW & RATING by Wisteria


Wisteria ผิวมัน 20-24 Yrs 58 รีวิว
    4

27/12/2014 01:15

คิดว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ทั้งหมด
เราชอบกลิ่น China blue นี้ที่สุดแล้วค่ะ
แป้งอันนี้เราชอบทาหลังจากที่ใช้ shower gel กลิ่น China blue เสร็จ ทำให้กลิ่นยิ่งอยู่นานค่ะ แต่ว่าไม่ได้ช่วยบำรุงอะไรพิเศษ นอกจากความหอม

ขอหักคะแนนตรงราคาแล้วกันค่ะ มันหอมก็จริง แต่ราคาแพงเกินจนไม่สมเหตุสมผลเลย

  • Benefit received :
  • ผิวขาวใส | กลิ่นหอม | เนื้อเนียนละเอียด

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities