Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Cute Press Wine Eye Therapy

Cute Press Wine Eye Therapy

Brand Cute Press
Item Name Wine Eye Therapy
Category Eye Care
(อันดับที่ 72 ประจำสัปดาห์)


Pikulthong ผิวแห้ง 45-49 Yrs 6 รีวิว
    2

02/09/2015 14:47

ชุ่มชื่นดี ถ้าเก็บในตู้เย็นแล้วเอาออกมาใช้จะรู้สึกสดชื่น เรื่องริ้วรอยยังไม่เห็นผล แต่ก็คงดีกว่าไม่ทาอะไร

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities