Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Skinfood Sugar Cookie BlushDalii ผิวผสม 20-24 Yrs 166 รีวิว
    2

26/09/2015 21:30

เราเอาของน้ามาใช้ มันไม่ออกสีเลยอะ เอาบลัชถูแก้มโดยตรง สียังไม่ออกเลยอะแบบ ไม่มีสีใดๆ ออกแป้งขาวๆ ชมพูอ่อนแบบแทบไม่เห็นเลย

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities