Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Mistine Sexy Lip Color & Glosshades ผิวผสม 25-29 Yrs 210 รีวิว
    1

06/10/2015 21:54

ไม่ทน สีเพี้ยน และปากแตกแห้งลอกอย่างรุนแรงเลยค่ะ

  • Benefit received :
  • เป็นประกาย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities