Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง
ความดันต่ำ ความดันสูง ดูยังไงความดันเท่าไรถึงอันตราย
Room : Others
numprik | ผิวธรรมดา | 25-29 Yrs | 0 รีวิว 19/10/2018 15:04     

             โรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันมาก และมีแนวโน้มจะเกิดกับวัยทำงานที่อายุน้อยมากขึ้นอย่างโรคความดันโลหิตสูงแล้วโรคความดันโลหิตสูงอันตรายขนาดไหน หรือในบางคนเคยใช้เครื่องวัดความดันแล้วผลออกมาว่าความดันต่ำ แล้วความดันโลหิตปกติจะต้องอยู่ที่เท่าไรวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะ


ความดันปกติควรอยู่ที่เท่าไร

ความดันโลหิตปกติ คือ 120/80-139/89 มม.ปรอท แต่ทั้งนี้ค่าความดันโลหิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น อารมณ์ ความเครียด ความตื่นเต้น การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่กระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ ส่งผลให้แรงดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้ความดันเลือดมีค่าเกินกว่าภาวะปกติชั่วคราว การวัดระดับความดัน สามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า การวัดระดับความดันโลหิต นั้นสามารถบ่งบอกได้ว่า ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะใด เป็นการตรวจวัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะความดันโลหิตต่ำล้วนส่งผลอันตรายต่อร่างกายของเราทั้งสิ้น เช่น


ภาวะความดันโลหิตต่ำ

มักเกิดจากการที่ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะ ดื่มน้ำน้อย ร่างกายสูญเสียน้ำ หรือเสียเลือดมาก รวมถึงเป็นผลข้างเคียงจาก โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งสภาวะความดันโลหิตต่ำนี้ มักจะเสี่ยงต่อการที่สมองขาดเลือด ทำให้เกิดอาการหมดสติ และชักได้


ภาวะความดันโลหิตสูง

เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การทานอาหารที่มีรสเค็มจัด หรือ เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด ไตวาย เป็นต้น

ดังนั้น การที่เราดูแลสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสัญญาณต่างๆรวมถึง ระดับความดันเลือดจะช่วยส่งสัญญาณความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ดี และทำให้เรารู้วิธีป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที

Comment (0)
Post Comment- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -