Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

My Page
: youtaro
REVIEWS

FOLLOWERS

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ youtaro


    No FOLLOWERS

  • Nivea  Pearl White Super Mousse Foam
    07/12/2017 19:10

    ได้รับตัวอย่างทดลองรุ่น pearl white super mousse foam ค่ะ หลังจากทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าหลังจากล้างหน้าผิวกระจ่างใสและไม่แห้งตึง นอกจากนั้นมูสโฟมยังแน่นมากๆด้วยค่ะ ชอบๆ