My Page
: chitsuda
REVIEWS

FOLLOWERS

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ chitsuda


  No FOLLOWERS

 • Laura Mercier Smudge Brush
  15/12/2019 08:53

  ขนแปรงที่แน่นของแปรงนี้มันก็นุ่มอยู่หากใช้ด้านแบนทา แต่ว่าถ้าใช้ปลายหัวแปรงลากตั้งฉากไปกับผิวตอน smudge อาจจะรู้สึกว่ามันแข็งและขีดข่วนเล็กน้อย แต่ว่าขนแปรงมันก็หยิบเอาสีขึ้นมาทาและเกลี่ยสีออกไปได้อย่างเสมอกันดีมากค่ะ

  • Overall rating :
  • 5

  • Benefit received :
  • ใช้ง่าย | ไม่ระคายเคือง | วัสดุมีคุณภาพ

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า
  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง
  • Review link :
  • https://www.vanilla.in.th/review.cgi?id=1576374784
  • Review link :
  • Click to open