Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Cute Press Damage Care Treatment Mask


REVIEW & RATING by nipawan4379


nipawan4379 ผิวมัน 30-34 Yrs 66 รีวิว
    2

09/03/2012 22:59

ไม่ผ่านนะกับทรีตเมนต์ตัวนี้ สำหรับเรา ไม่ให้ความรู้สึกใด ใด ใช้แล้วผมแห้ง หวียากเหมือนเดิม

  • Benefit received :
  • กลิ่นหอม

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities