Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Gino McCray Mascara Softener


REVIEW & RATING by ปองกานต์


ปองกานต์ ผิวมัน 20-24 Yrs 57 รีวิว
    5

27/10/2012 15:48

ยืดอายุไปได้อีกนิด แต่คิดว่าครั้งหน้าซื้อมาสคาร่าใหม่มาใช้ดีกว่า เพราะหยอดไปแล้วคุณภาพเพี้ยนจากเดิมเล็กน้อย

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • ใช้หมดแล้ว

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities