Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Maybelline Clear Smooth BB White SPF50 PA+++


REVIEW & RATING by yanindylazysunday


yanindylazysunday ผิวมัน 15-19 Yrs 50 รีวิว
    2

18/11/2012 00:48

เราลองใจใช้ตัวนี้ไปหลายครั้งแต่เราคงไม่เหมาะจิงๆอะใช้แล้วน่าลอยมากคล้ำลงเว่อๆ
ลองใช้วิธีการเกลียแบบหลายแบบแล้วก็ไม่ค่อยดี ส่วนตัวหน้าเรายังไม่ปลื้มตัวนี้เท่าไหร่
แดะจะลองหาเทคนิคในการเกลี่ยบีบีดู ผสมบีบี เอ็มเอ็มยู น่าจะดีขึ้นนะ

  • Benefit received :
  • ปกปิด | กันแดด

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities