Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Meiji Amino Collagen


REVIEW & RATING by jesada


jesada ผิวผสม 35-39 Yrs 159 รีวิว
    3

19/11/2012 14:14

กินหมดไปหนึ่งกระป๋องก็ไม่รู้สึกว่าช่วยอะไรเท่าไหร่หรือต้องกินนานกว่านี้จึงจะเห็นผลเฉยๆแพงด้วย

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • อินเตอร์เน็ท

  • Reviewed when :
  • ใช้หมดแล้ว

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities