Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Etude House Precious Mineral BB Cream Bright Fit SPF30 PA++


REVIEW & RATING by PeasCoffee46


PeasCoffee46 ผิวผสม 10-14 Yrs 23 รีวิว
    4

23/12/2012 13:03

มีสีให้เลือกหลายสี ทำให้ไม่วอก เนื้อผลิตภัณค่อนไปทางข้น กลิ่นแปลกๆ ในการใช้ควฯวดให้ซึมลงผิวมัน
จะได้ไม่กองอยู่บนผิว ผลลัพธ์ที่ได้ ปกปิดยังอยู่ในระดับกลางส่วนตัวไม่มีปัญหาผิวหน้ามากนักจึงถือว่าโอเค
หน้าฉ่ำ และ ผ่อง (คนทักค่อนข้างเยอะถ้าลงเยอะไปจากผ่องจะกลายเป็นซีด) ส่วนตัวมีสภาพผิวผสม ถ้า
ไม่ลงแป้งฝุ่นตามหน้าวนะไหลในเวลาต่อมาจึงคิดว่าผิวผสม-มันคงจะไม่รอดด้วยแต่ค่อนข้างอึดหลักจาก
ทาไปลุยงานร.ร.แล้วก้ไม่ค่อยเลือนเลยยกเว้นมีการใบฝ้กระดาษซับมันบ้าง

  • Benefit received :
  • ผิวขาวใส | เป็นธรรมชาติ | ปกปิด | ติดทนนาน | กันแดด

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities