Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Etude House Proof 10 Auto Pencil

Etude House Proof 10 Auto Pencil

Brand Etude House
Category Pencil Eyeliner
(อันดับที่ 10 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by Pinokchio


Pinokchio ผิวผสม 25-29 Yrs 24 รีวิว
    3

30/12/2012 23:32

เขียนง่าย สีจะออกฟุ้งๆ เนื้อค่อนข้างแข็งไปนิด เวลาเขียนขอบตาล่าง และกระพริบบ่อยๆ โดนน้ำตาจะจางง่ายไปหน่อยค่ะ

  • Benefit received :
  • สีสวย | เขียนง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • กำลังจะใช้หมดในไม่ช้า

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities