Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Cute Press White Complete Schizo Yeast Advance Miracle Skin Water


REVIEW & RATING by angelging


angelging ผิวผสม 20-24 Yrs 106 รีวิว
    3

06/04/2013 18:11

ใช้มาประมาณเกือบๆ สัปดาห์แล้ว ไม่แพ้ แต่ไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่
หน้านุ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ขาวขึ้น ต้องลองใช้ไปอีกสักระยะละมั่ง

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • เพิ่งเริ่มใช้

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities