Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Mistine Yukino Body Scrub


REVIEW & RATING by Charuporn


Charuporn ผิวผสม 20-24 Yrs 14 รีวิว
    3

17/06/2013 20:28

ใช้วันเว้นวัน ใช้แล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ใช้แล้วก็รู้สึกเฉยๆนะ

  • Benefit received :
  • ไม่ระคายเคือง | กลิ่นหอม | ล้างออกง่าย

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities