Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Etude House Baby Skin Base


REVIEW & RATING by MakiMaki


MakiMaki ผิวมัน 20-24 Yrs 244 รีวิว
    3

22/08/2013 17:24

ใช้หมดไปนานแล้ว จะบอกว่าหน้าผ่องคะใช้สีเขียว แต่อย่างอื่นไม่โอเลยคะ ไม่คุมมัน ไม่ค่อยปกปิด มีไหลระหว่างวัน สีดรอป ไม่ผ่านคะ

  • Benefit received :
  • ผิวขาวใส | ปกปิด

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • ใช้หมดแล้ว

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities