Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Scentio Milk Plus Gel Scrub


REVIEW & RATING by Ziepeach


Ziepeach ผิวมัน 15-19 Yrs 88 รีวิว
    5

03/11/2013 12:05

เอามาถูขี้ไคลทุกส่วน ถ้ามีก็จะเป็นขุ่ยๆสีดำๆเทาๆ แต่หน้าไม่มีก็จะขาวๆ เปลืองดีแท้ ใช้ต่อถ้ายังไม่เจอที่ถูกใจ

  • Benefit received :
  • ผิวขาวใส | กลิ่นหอม | ล้างออกง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities