Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Etude House Color Me Nude


REVIEW & RATING by sunirada


sunirada ผิวผสม 15-19 Yrs 90 รีวิว
    2

30/05/2014 19:39

คือมันถูกสร้างไว้เพื่อที่จะกลบสีปากเก่าและให้สีลิปชัดติดทนขึ้น
เราเอามาทำให้ ขอบปากมันเบลอๆ ให้ดูปากจุ๋มจิ๋ม ครุคิๆ กิโย้มิ เหมือนเกาหลีนิยมทำกัน
แต่มันไม่เวิกเลยอ่า ดูหลอกตา เนื้อแห้งไม่กลืนเล้ย
ถ้าทาทั้งปากและเอาลิปกลบ สีลิปเพี้ยน ตกร่องแห้งกรัง แทบจะปาทิ้งตรงนั้น
ลองมาหลายวิธีและกับตัวนี้ ยอมแพ้ ปล่อยให้มันนอนนิ่งๆอยู่ในกระบะเครื่องสำอางจะดีกว่า

  • Benefit received :
  • เนื้อแมทท์ | เขียนง่าย | ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities