Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว The Body Shop Detangling Comb


REVIEW & RATING by Gaewnaka


Gaewnaka ผิวมัน 20-24 Yrs 310 รีวิว
    5

19/08/2014 17:55

ใช้ดีค่ะ ซี่ห่างแล้วหวีผมไม่ร่วง สามารถใช้ทาทรีตเม้นตอนสระผมได้ได้ แล้วก็ราไม่ขึ้นค่ะ

  • Benefit received :
  • ใช้ง่าย | ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities