Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Kokliang Kokliang Shampoo

Kokliang Kokliang Shampoo

Brand Kokliang
Item Name Kokliang Shampoo
Category Shampoo
(อันดับที่ 28 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by kranokporn


kranokporn ผิวมัน 45-49 Yrs 160 รีวิว
    3

27/07/2015 20:09

เราเอาของน้องมาลองใช้ดู กลิ่นออกเป็นแบบสมุนไพรจีน สระแล้วเย็นหนังศีรษะ แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่

  • Benefit received :
  • ให้ความรู้สึกสดชื่น

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • อื่น ๆ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities