Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง
รีวิว Nivea Original Care Lip Care
Nivea Original Care Lip Care

Brand Nivea
Category Lip Care
(อันดับที่ 8 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by SajeekarnR

SajeekarnR ผิวผสม 15-19 Yrs 5 รีวิว
    3

27/08/2018 14:37

กลิ่นหอม สำหรับคนปากคลำคือไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสีปาก แต่ถ้าเรื่องของความชุ่มชื้นคือเต็ม10ไปเลย

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | กลิ่นหอม

  • Shopped at :
  • ดรักสโตร์ (เช่น บู๊ทส์, วัตสัน, ซูรูฮะ, มัทสึคิโยะ)

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -