แนะนำนิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์
Room : Others
notnattt | ผิวแพ้ง่าย | 25-29 Yrs | 0 รีวิว 27/06/2011 15:41     
แนะนำนิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์
เชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2554 ห้องนิทรรศการ ชั้น 8

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป


Comment (0)
Post Comment- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -