Review Guidelines

ก่อนที่คุณจะทำการเขียนรีวิวเพื่อบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางต่างๆ ของคุณ เพิ่มความคิดเห็นต่างๆ ในกระทู้ ของ Webboard หรือเพิ่มรูปภาพเพื่อแบ่งปันประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกันและกันนั้น กรุณาอ่านข้อแนะนำในการใช้งาน ดังต่อไปนี้โดยละเอียด

 • 1. การกระทำต้องห้ามและไม่เป็นที่ยอมรับ
  • 1.1 การกระทำใดๆ ดังต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามและไม่เป็นที่ยอมรับโดยสิ้นเชิง
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือมีเจตนาที่ขัดต่อกฎหมาย
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่ขัดแย้งกับศีลธรรม
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่มีผลกระทบด้านลบต่อเด็กและเยาวชน
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความรุนแรง รวมไปถึงการใช้คำ พูดเชิงอรรถาธิบาย
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การแตก แยกและการแบ่งพวก โดยเจตนาก่อให้เกิดความวุ่นวายและการทะเลาะวิวาท
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่ทำลายชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ ละเมิดสิทธิส่วน บุคคลละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ใช้งานท่านอื่น ของบุคคลที่สาม หรือของ Vanilla
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เป็นการบรรยาย การแนะนำ อันนำมาซึ่งการเอื้อประ โยชน์ต่อธุรกิจ ต่อสินค้าหรือบริการที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง อันเป็นเจตนาขายสินค้า/บริการที่ตนหรือบุคคลที่สาม เป็นเจ้าของ หรือมีเจตนาที่เป็นไปในทางการค้า
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการโฆษณาเชิงธุรกิจ โฆษณาแฝง การขายสินค้าหรือบริ- การหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่ก่อความรำคาญ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบแก่ผู้ใช้งาน ท่านอื่นแก่บุคคลที่สาม หรือแก่ Vanilla
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการแอบอ้างผู้ใช้คนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือของสมาชิกเองในที่สาธารณะ หรือการร้องขอให้ผู้อื่นเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่มี URL, link, อีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่บิดเบือนความเป็นจริง หรือแตกต่างจากไอเท็มจริง
   • *การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ อื่น ๆ ที่ Vanilla พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
  • 1.2 การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับไอเท็มโดยตรง หรือเกี่ยวข้องเป็นพนักงาน เพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ไอเท็มนั้น ๆ โดยหวังผลทางการค้า
  • 1.3 การกระทำที่จะเป็นการทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของ Vanilla ด้วยการเขียนโปรแกรม scripts หรือ code ที่ เป็นอันตราย หรือการเจาะระบบข้อมูล และอื่นๆ
 • 2. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรีวิว/การนำเสนอความคิดเห็น
 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการใช้งาน กรุณาศึกษาข้อห้ามและตัวอย่างดังต่อไปนี้อย่างละเอียด

  หลีกเลี่ยงการรีวิวหรือนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นการกล่าวหาผู้อื่น กล่าวหาไอเท็ม กล่าวหาการให้บริการ กล่าวหาองค์กรต่างๆ ในแง่ลบโดยไม่มีมูลความจริง

  • ไม่ใช้คำที่ให้ความรู้สึกแง่ลบแก่ผู้อื่นเมื่ออ่าน
   เช่น
   [user1] "ไอเท็ม xxx แย่ที่สุดในโลกเท่าที่ได้เคยเจอมา"
   [user2] "คุณ A ให้คะแนนไอเท็มห่วย ๆ แบบนั้นไปได้ยังไง เสียสติไปแล้ว"

   ไม่ใช้คำที่ตัดสินรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลของความเป็นจริง
   เช่น
   [user3] "ถ้าคุณซื้อไอเท็มนี้ คุณจะต้องเสียใจแน่นอน"
   [user4] "อย่าไปซื้อมันเลย Brand ห่วย ๆ แบบนี้"

   ระมัดระวังในการใช้คำ หลีกเลี่ยงคำที่ส่อถึงความรุนแรงและการท้าทาย
   เช่น
   [user5] "ยี่ห้อนี้ไม่มีอะไรที่ใช้การได้เลย เผาทิ้งไปให้หมดซะดีกว่า"
   [user6] "ชั้นฟ้องคุณแน่ เตรียมทนายไว้ให้ดีเถอะ"

  หลีกเลี่ยงการรีวิวหรือนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ จากผู้ไม่หวังดี กรุณาอย่าให้ข้อมูลเหล่านี้ใน Webboard
   เช่น
   [user7] "เปลี่ยนที่อยู่กับเบอร์โทรแล้วนะ เป็น xxx ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 081-xxx-xxxx"

  การนำเสนอที่เกินความเป็นจริง บางครั้งนำผลกระทบในแง่ลบมาให้ไอเท็มมากกว่า

  • ไม่ใช้คำที่ตัดสินรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลของความเป็นจริง
   เช่น
   [user8] "ได้ยินมาว่าตัว xxx ที่ออกใหม่ ทำให้สิวหายได้หมดทั้งหน้าภายในวันเดียวเลยนะ"

  หลีกเลี่ยงการรีวิวหรือนำเสนอความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความรำคาญ

  • การนำเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอเท็มภายในเว็บไซต์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับVanillaก่อให้เกิดความรำคาญ
   เช่น
   [user9] "ลดความอ้วนภายใน 7 วัน คลิก www.xxx.com"
   [user10] "ทำงานจากบ้าน รายได้ดี ไม่ใช่งานขาย สนใจทิ้งเบอร์ไว้"
 • 3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล
 • รีวิว/ความคิดเห็น/ข้อความและรูปภาพต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตล้วนแล้วแต่มีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น ถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำไป ใช้ คุณอาจจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่รู้ตัว แม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่มีเจตนาที่จะคัดลอก เพียงแต่พบข้อความ เนื้อหาต่าง ๆ หรือรูปภาพในอินเตอร์เน็ตจึงนำมาโพสต์ต่อเท่านั้น เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้กระทำ การเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตบ้างหรือไม่

  • ตัวอย่าง
  • *คุณโพสต์เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ของผู้อื่นที่คุณค้นเจอในอินเตอร์เน็ต
  • *คุณโพสต์เนื้อหาในคอลัมน์ต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
  • *คุณโพสต์รูปภาพของหน้าปกหนังสือ หรือรูปภาพที่เป็นข้อความภายในหนังสือ
  • *คุณโพสต์เพลง หรือ code เพลง
  • *คุณโพสต์รูปภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียง

   

  หาก Vanilla ได้รับแจ้งว่า มีรีวิว/ความคิดเห็น/เนื้อหาหรือรูปภาพ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานหรือเจ้า ของลิขสิทธิ์ Vanilla อาจจะทำการลบรีวิว/ความคิดเห็น/เนื้อหาหรือรูปภาพดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า