Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

My Page
: pathumporn

FOLLOWERS

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ pathumporn


    No FOLLOWERS

MESSAGE / PROFILE

my name's pim ^_^
IG : pimpathumporn
line : pimpathumporn

BLOG

http://facebook.com/pimz.cw

REVIEWS- view all -

LOVES


    No LOVES

FOLLOWING


    No FOLLOWING

Guest Booktumblr1st   28/03/2013 04:16
พี่ไม่ได้อะไรหรอกนะคะ พี่แค่อยากมาบอกว่า
ถ้าน้องอยากรีวิวน่ะ ควรรีวิวตามที่เรามีเราใช้ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรีวิว
พี่อ่านรีวิวน้อง ของ holika holika มันคุ้นๆ พี่เลยเปิดดูในจีบัน user ติศักดิ์
แล้วก็ใช่ด้วย เอะใจตั้งแต่คำว่าครับแล้วล่ะ :)