My Page
: Nutta.p

FOLLOWERS

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ Nutta.p


  No FOLLOWERS

MESSAGE / PROFILE


No MESSAGE / PROFILE

BLOG


No BLOG

 • Oriental Princess Underarm Care Pure White Secret Gentle Wash Enriched Formula
  18/08/2020 12:18

  สครับรักแร้ไม่แสบผิว กลิ่นหอม รู้สึกรักแน้ชุ่มชื้นเรียบเนียนขึ้น สว่างขึ้น ขอบคุณทาง vanilla ที่ส่งให้ทดลองใช้ด้วยนะคะ

  • Overall rating :
  • 5

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ไม่ระคายเคือง | กลิ่นหอม | ลดจุดด่างดำ

  • Shopped at :
  • ได้รับตัวอย่างทดลองใช้
  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง
  • Review link :
  • https://www.vanilla.in.th/review.cgi?id=1597727917
  • Review link :
  • Click to open
 • Oriental Princess Underarm Care Pure White Secret Toning Essence
  18/08/2020 12:15

  ขอบคุณ vanilla ที่ส่งให้ทดลองใช้นะคะ ตัวนี้เวลาเช็ดรู้สึกรักแร้สะอาดและได้ผลัดผิวอ่อนๆ ให้พวกสเปรย์ โรลออนที่ตกค้างอยู่ออกไป กลิ่นหอมอ่อนๆดีค่ะ รู้สึกรักแร้ขาวใสขึ้นด้วยย

  • Overall rating :
  • 5

  • Benefit received :
  • ให้ความรู้สึกสดชื่น | ให้ความชุ่มชื้น | ผิวขาวใส | กลิ่นหอม | ลดจุดด่างดำ

  • Shopped at :
  • ได้รับตัวอย่างทดลองใช้
  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง
  • Review link :
  • https://www.vanilla.in.th/review.cgi?id=1597727737
  • Review link :
  • Click to open
 • Oriental Princess Underarm Care Pure White Secret Gentle Wash Enriched Formula
  18/08/2020 12:12

  ดีค่ะ บำรุงให้รักแร้ชุ่มชื้น เรียบเนียนขึ้น กลิ่นหอมอ่อนๆ ขอบคุณที่ส่งให้ทดลองใช้นะคะ

  • Overall rating :
  • 5

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ลดจุดด่างดำ

  • Shopped at :
  • ได้รับตัวอย่างทดลองใช้
  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง
  • Review link :
  • https://www.vanilla.in.th/review.cgi?id=1597727564
  • Review link :
  • Click to open


  No LOVES


  No FOLLOWING