My Page
: sugarmay
REVIEWS

FOLLOWERS- view all -

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ sugarmay

 • Kiko Milano Smart Fusion Lipstick
  12/01/2022 11:26

  ลิปสติก kiko สี 404 ให้สีออกนู้ด ๆ เป็นธรรมชาติ ไม่ทำให้ผิวริมฝีปากแห้ง มีความชุ่มชื้น

  แต่สีค่อนข้าง อ่อน สีไม่ติดทน

  • Overall rating :
  • 4

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | สีสวย

  • Shopped at :
  • อินเตอร์เน็ต
  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง
  • Review link :
  • https://www.vanilla.in.th/review.cgi?id=1641961612
  • Review link :
  • Click to open