My Page
: Nicky Doo
REVIEWS

FOLLOWERS

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ Nicky Doo


  No FOLLOWERS

 • Chanel N°1 DE CHANEL REVITALIZING SERUM
  07/06/2024 18:17

  ได้ตัวอย่างมาสองหลอดใช้อย่างต่อเนื่องหลังจาก pre-lotion & lotion แล้วตามด้วยครีมในไลน์เดียวกัน แต่ผิวเราไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง นอกจากกลิ่นหอมและชุ่มชื้นหลังใช้ จึงไม่ค่อยอินเท่าไลน์อื่นค่ะ

  • Overall rating :
  • 4

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | กลิ่นหอม

  • Shopped at :
  • ได้รับตัวอย่างทดลองใช้
  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ
  • Review link :
  • https://www.vanilla.in.th/review.cgi?id=1717759025
  • Review link :
  • Click to open