My Page
: tupiniop
REVIEWS

FOLLOWERS

สมาชิกที่ติดตามรีวิวของ tupiniop


    No FOLLOWERS

  • Innisfree Jeju Volcanic Pore Toner
    16/09/2020 11:07

    เราได้ขนาด 50 ml มาจากการซื้อมาร์กโคลนในไลน์เดียวกัน ใช้แล้วไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแพ้หรือเปล่า แต่ใช้แล้วสิวขึ้นค่ะ กว่าจะรู้ตัวว่าสิวขึ้นเพราะตัวนี้ก็ใช้ไปเกือบครึ่งขวดค่ะ แน่ใจเพราะว่าหลังหยุดใช้สิวไม่ขึ้นอีก TT ส่วนตัวชอบกลิ่นของตัวนี้ แต่ใช้ต่อไม่ได้แล้วค่า