รีวิว Kate Eye Liner Pencil


REVIEW & RATING by busyporpa

busyporpa ผิวมัน 25-29 Yrs 12 รีวิว
    2

04/06/2009 11:56

เขียนง่ายแต่เขียนไม่ค่อยติด ต้องกดแรง ๆเวลาเขียน

เขียน ๆ อยู่อาจหักได้

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -