รีวิว Palgantong Theatrical Powder


REVIEW & RATING by busyporpa

busyporpa ผิวมัน 25-29 Yrs 12 รีวิว
    3

04/06/2009 12:17

เนื้อแป้งเบา สีแป้งเข้าได้กับทุกสีหน้า

แต่ไม่ควบคุมความเท่าไหร่

  • Benefit received :
  • เป็นธรรมชาติ

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • ใช้หมดแล้ว

- view all -

THE HIGHLIGHTER

- view all -