Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Shokubutsu Monogatari Chinese Milk Vetch


REVIEW & RATING by inoi


inoi ผิวมัน 20-24 Yrs 73 รีวิว
    4

26/09/2012 23:38

กลิ่นหอม แต่ไม่ค่อยติดเท่าไร พอออกจากห้องน้ำกลิ่นก็หายแล้ว ฟองไม่ค่อยเยอะเท่าไร น้องชอบใช้ตัวนี้คะ เราว่าถ้าหมดคงไม่ใช้แล้ว อยากได้แบบที่กลิ่นติดตัวนานกว่านี้อะ

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ไม่ระคายเคือง | กลิ่นหอม | ล้างออกง่าย

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities