Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Oriental Princess Advanced Whitening Complex Scrub Mask


REVIEW & RATING by PALMMY


PALMMY ผิวมัน 15-19 Yrs 10 รีวิว
    2

06/10/2012 12:51

เป็นมาคส์ ที่มีกลิ่นแปลกๆคะ เหมือนกาวๆ เนื้อมาคส์ เหนียยยยวววววถูไม่ไปคะ
เรื่องความขาวเฉยมาก ใช้กับไม่ใช้ก็เหมือนกันคะ

  • Benefit received :
  • ไม่ระคายเคือง | ล้างออกง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities