Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Burt's Bees Honey Lip Balm


REVIEW & RATING by whoami


whoami ผิวแห้ง 25-29 Yrs 142 รีวิว
    3

07/10/2012 12:42

รู้สึกว่าเนื้อลิปค่อนข้างแข็งกว่าตัวสูตร Mango ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ เรื่องความชุ่มชื้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชุ่มชื้นมากอาจเพราะเนื้อลิปแ้ข็ง กลิ่นเหมือนธูปเทียนหรือสีผึ้ง ถ้าชอบกลิ่นพวกนี้ก็ถือว่าหอมน่ะ แต่เราไม่ชอบกลิ่นเลยให้น้องไปใช้แทน

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities