Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Johnson's Body Care Naturally White Daily UV Lotion


REVIEW & RATING by Patterzung


Patterzung ผิวผสม 15-19 Yrs 5 รีวิว
    5

17/10/2012 09:33

ใช้แล้วขาวขึ้นนะคะ แค่ต้องใช้ระยะเวลา
ที่ใช้ตอนแรกเพราะบ้าใช้ของจอหน์สัน
ฮ่าๆ แต่ก็ถูกใจดีค่ะ

  • Benefit received :
  • ผิวขาวใส

  • Shopped at :
  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์, โฮม เฟรช มาร์ท)

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities