Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Scentio Goat Milk Cream Bath


REVIEW & RATING by mafuengza


mafuengza ผิวมัน 10-14 Yrs 7 รีวิว
    3

03/12/2012 21:52

ตัวนี้เด่นเรื่องกลิ่น กลิ่นหอมมาก
ถึงแม้จะล้างออกยากไปหน่อย มันลื่นๆอ่ะ ไม่ค่อยช่วยเรื่องขาวใสเท่าไหร

  • Benefit received :
  • กลิ่นหอม

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • ใช้หมดแล้ว

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities