Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Amway Body Series Deodorant & Antiperspirant Spray


REVIEW & RATING by ashinya


ashinya ผิวมัน 30-34 Yrs 7 รีวิว
    2

18/03/2013 23:44

ใช้แล้วรู้สึกกลิ่นมันฉุน เดินผ่านใครทีโดนจามใส่ฉุนมากๆๆ สำหรับเรายิ่งกังวัลขึ้นไปอีกจากกังวลกลิ่นเต่ามาโดนเรื่องกลิ่นฉุนเพิ่มไปอีก แล้วหาซื้อได้แต่ที่แอมเวย์อีก ราคาสูงใช้ได้ เหงื่อก้อยังออกอยู่แถมล้างออกยากอีก

  • Benefit received :
  • -

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities