Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Madame Heng Soap Bar

Madame Heng Soap Bar

Brand Madame Heng
Item Name Soap Bar
Category Soap Bar
(อันดับที่ 9 ประจำสัปดาห์)
Body Wash
(อันดับที่ 24 ประจำสัปดาห์)

REVIEW & RATING by Napa26


Napa26 ผิวแห้ง > 50 Yrs 7 รีวิว
    3

25/04/2013 10:34

รู้สึกใช้แล้วผิวแห้งค่ะ ต้องทาครีมช่วย

ใช้ไปไม่นานรู้สึกว่าก้อนมันเล็กลงค่อนข้างเร็ว

  • Benefit received :
  • รักษาสิว | ล้างออกง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities