Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Cute Press Cuticle Care UV Treatment Serum


REVIEW & RATING by yamaesung


yamaesung ผิวผสม 20-24 Yrs 89 รีวิว
    2

26/04/2013 14:15

คนอื่นๆเค้าใช้กันว่าดี แต่กะเราใช้ก็เหมือนไม่ได้ใช้อ่ะ ผมไม่ได้นุ่มขึ้น ไม่ลดการชี้ฟูด้วย กลิ่นก็ไม่ถูกใจอ้ะ สรุปว่าไม่ซื้อต่อล่ะนะ

  • Benefit received :
  • ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities