Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Lansley Aloe Vera Cold Wax Hair Remover


REVIEW & RATING by Plustra


Plustra ผิวแห้ง 15-19 Yrs 10 รีวิว
    4

11/05/2013 19:43

คิดว่าเป็นตัวกำจัดขนที่ดีมากๆค่ะ ลองมาเยอะคิดว่าตัวนี้ดีที่สุด
ใช้แล้วขนขึ้นใหม่ไม่แข็งเลย เหมือนจะขึ้นน้อยลง แล้วก็ขึ้นช้าด้วยค่ะ

แต่ใช้ยากมากค่ะ ดูวุ่นวาย และแอบเลอะเทอะเวลาทำ(อาจเป็นแค่เรา555)

  • Benefit received :
  • กำจัดขน

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities