Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Gino McCray Pink Passion Auto Lip Liner


REVIEW & RATING by theaezaa


theaezaa ผิวบอบบาง 15-19 Yrs 46 รีวิว
    5

03/08/2013 09:13

ใช้มาซักพักแล้ว
เขียนง่ายมากค่ะ เนื้อนิ่ม
ที่สำคัญมีแปร
งมาให้เกลี่ยด้วย ทำให้สีกลืนกับสีลิปติกได้ง่ายขึ้น ไม่ลอย
ซื้อต่อแน่นอนค่ะ

  • Benefit received :
  • สีสวย | เขียนง่าย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities