Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Oriental Princess Ready To Wear Automatic Face Colours


REVIEW & RATING by choccake


choccake ผิวมัน 20-24 Yrs 51 รีวิว
    2

07/08/2013 23:47

เราไม่ค่อยชอบน่ะ ขนแปรงแข็งมาก อีกทั้งกะปริมาณการใช้ค่อนข้างยาก เวลากดบางครั้งบลัชจะออกมาเยอะเกิน

  • Benefit received :
  • เป็นประกาย

  • Shopped at :
  • ร้านค้าของแบรนด์

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities