Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Bio Woman Bio White Milk Oil


REVIEW & RATING by Pornnapang


Pornnapang ผิวธรรมดา 45-49 Yrs 1 รีวิว
    4

28/08/2013 08:44

ไม่รู้นะ. ใช้มาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว และรู้สึกว่าใช้ดีและก็ใช้มาเรื่อยๆ จนคนทักความเปลี่ยนแปลงในทางที่พอใจ ขณะนี้นำมาผสมกับครีมบำรุงทั่วไแค่ะ จะให้ได้ผล ต้องใช้ตอนที่ตัวเปียกหรือหมาดจะworkที่สุด

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น | ผิวขาวใส

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities