Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Jergens Original Scent Cherry-Almond Moisturizer


REVIEW & RATING by evejida


evejida ผิวผสม 20-24 Yrs 40 รีวิว
    4

30/11/2013 12:00

เรื่องความชุ่มชื้นไม่พูดถึงนะคะ ยี่ห้อนี้ทั้งชุ่มทั้งชื้น
แต่ขอหักตรงกลิ่นค่ะ เหมือนยาไปหน่อย ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นออกยาๆฉุนๆ บ้ายบายเลย

  • Benefit received :
  • ให้ความชุ่มชื้น

  • Shopped at :
  • อื่น ๆ

  • Reviewed when :
  • กำลังใช้ซ้ำ

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities