Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Goldberry Make-Up Remover


REVIEW & RATING by sunbrightz


sunbrightz ผิวผสม 20-24 Yrs 29 รีวิว
    4

18/04/2014 19:04

ใช้มาไม่ต่ำกว่า 6 ขวด เหมาะสำหรับสภาพผิว ธรรมดา-แห้ง เพราะหลังจากเช็ดแล้วจะทิ้งความมันไว้พอสมควร ดีที่ราคาไม่สูง และไม่ระคายเคืองบริเวณใกล้ดวงตาเวลาเช็ด

  • Benefit received :
  • ให้ความรู้สึกสดชื่น | ไม่ระคายเคือง

  • Shopped at :
  • อินเตอร์เน็ท

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities