Vanilla เว็บรีวิวเครื่องสำอาง

Vanilla

รีวิว Babyliss Pro Nano Titanium 25mm


REVIEW & RATING by rice


rice ผิวมัน 20-24 Yrs 3 รีวิว
    4

10/07/2014 18:59

ถ้าเร่งรีบตัวนี้เวิคนะ ร้อนเร็ว ม้วนก็ได้หนีบก็ดี แต่อาจไม่สามารถม้วนให้เป็นลอนใหญ่ได้ (ขึ้นอยู่กับสกิลการม้วนผมด้วย) สายของตัวเครื่องไม่ยาวเกินไม่สั้นไป

  • Benefit received :
  • ใช้ง่าย | น้ำหนักเบา

  • Shopped at :
  • เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า

  • Reviewed when :
  • หลังจากเริ่มใช้ระยะหนึ่ง

- view all -

Editors’ Picks


THE HIGHLIGHTER


- view all -

Activities